5 เหตุผล ทำไม Siren S เหมาะกับคนทำ IF

5 เหตุผล ทำไม Siren S เหมาะกับคนทำ IF

5 เหตุผล ทำไม Siren S เหมาะกับคนทำ IF การควบคุมฮอร์โมนความหิว

การอดอาหารเป็นระยะอาจส่งผลต่อระดับฮอร์โมนในร่างกาย ความไวของอินซูลินที่ได้รับ :

5เหตุผล ทำไม Siren S เหมาะกับคนทำ IF ช่วยเพิ่มอินซูลิน ซึ่งสามารถช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และลดความหิวได้ เมื่ออินซูลินเพิ่มขึ้น ร่างกานสามารถใช้กลูโคสเป็นพลังงานได้ดีขึ้น นำไปสู่การควบคุมความหิวได้ดีขึ้น การเผาผลาญไขมันที่เพิ่มขึ้น :

ในช่วงอดอาหารร่างกายจะสลายไกลโคเจนที่สะสมไว้และเริ่มใช้ไขมัที่สะสมไว้เป็นพลังงาน การเผาผลาญไขมันที่เพิ่มขึ้นนี้สามารถช่วยลดความหิวได้ เนื่องจากร่างกายมีแหล่งพลังงานที่หาได้ง่าย กานกินอย่างมีสติ : IF ส่งเสริมการกินอย่างมีสติโดยการจำกัดหน้าต่างกานกิน วิธีนี้สามารถช่วยไห้แต่ละบุคคลตระหนักถึงความหิวและความอิ่มของตัวเองมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การควบคุมความหิวได้ดีขึ้นและลดโอกาสที่จะรับประทานอาหารตามอารมณ์ รูปแบบของแต่ละบุคคล : ประสบการณ์ในการควบคุมความหิวขแงปต่ละคนอาจแตหต่างกันไป แม้ว่าหลายคนอาจจะพบว่า IF ช่วยให้คุมความหิวได้ดีขึ้น แต่คนอื่นๆอาจไม่ประสบผลเช่นเดียวกัน

การทำ IF (Intermediate Fasting)

home background

การทำ IF (Intermediate Fasting) เป็นรูปแบบการรับประทานอาหารที่จำกัดเวลาที่ท่านกินอาหารอย่างมีวินัย เวลาที่ท่านมาดื่มน้ำหรือทานอาหารจะหมายถึงช่วงเวลาการเป็นอยู่ของท่าน (ช่วงนอกจากช่วงหิวหรือช่วงที่ท่านมาดื่มน้ำหรือทานอาหาร) โดยที่มีช่วงที่ท่านจะจำกัดการบริโภคอาหารหรือจะมาดื่มน้ำหรือทานอาหารอย่างน้อย

มีหลายวิธีการ IF ที่คนมักจะใช้ แต่มีสองวิธีหลักคือ: 5 เหตุผล ทำไม Siren S เหมาะกับคนทำ IF

  1. 16/8 Method: ในวิธีนี้, ท่านจะจำกัดการรับประทานอาหารในช่วงเวลา 8 ชั่วโมงและท่านจะมาดื่มน้ำหรือทานอาหารในช่วงเวลา 8 ชั่วโมงที่เหลือของวัน ตัวอย่าง: ท่านอาจกำหนดช่วงเวลาการรับประทานอาหารระหว่าง 12 โมงเที่ยงถึง 8 โมงเย็นและในช่วงเวลาอื่นๆ ท่านจะมาดื่มน้ำหรือทานอาหารตามต้องการ.

  2. 5:2 Method: ในวิธีนี้, ท่านจะกำหนดวันสองวันติดกันในสัปดาห์เพื่อจำกัดปริมาณการบริโภคแคลอรีอย่างมากลง ในวันที่ท่านจำกัดปริมาณการบริโภคอาหาร, ท่านจะบริโภคแคลอรีเพียง 500-600 แคลอรีเท่านั้น, และในวันอื่น ๆ ท่านกินอาหารตามปกติ.

IF อาจมีประโยชน์สำหรับบางคนในการควบคุมน้ำหนัก, ปรับปรุงสุขภาพหรือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด แต่อย่างไรก็ตาม IF ไม่เหมาะกับทุกคน และควรปรึกษากับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก่อนที่จะเริ่ม IF, โดยเฉพาะถ้าท่านมีปัญหาสุขภาพร้ายแรงหรือมีอาการข้อบ่งชี้ทางทางการแพทย์ที่ควรระมัดระวังเมื่อท่านมาจำกัดปริมาณการบริโภคอาหารหรือมาดื่มน้ำหรือทานอาหารอย่างน้อ

เหมาะกับบุคคลนั้นจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละคนและวัตถุประสงค์ของแต่ละคน อย่างไรก็ตามนี่คือห้าเหตุผลที่เป็นไปได้ที่คนจะพิจารณา IF

  1. ควบคุมน้ำหนักและสุขภาพ: IF มักถูกใช้เพื่อลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนัก เนื่องจากมีศัลยกรรมเปลี่ยนแปลงระบบสร้างพลังงานและสั่งการให้ร่างกายใช้ไขมันเป็นเชื้อเพลิงในช่วงเวลาที่ต้องการดูดอาหาร

  2. ปรับปรุงความสามารถในการควบคุมน้ำหนักเบาๆ: IF ช่วยเรียนให้ร่างกายเรารับสภาวะหิวได้ดีขึ้น ทำให้สามารถควบคุมปริมาณอาหารที่บริโภคได้ง่ายขึ้น

  3. ปรับปรุงสุขภาพสมบูรณ์: การ IF อาจช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด, ควบคุมความดันเลือด, ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ, และปรับปรุงสุขภาพสมบูรณ์โดยรวม

  4. จัดการเรื่องเวลา: IF สามารถช่วยให้คนจัดการกับเวลาและกำหนดการบริโภคอาหารในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทำให้ชีวิตประจำวันมีลำดับที่มั่นคง

  5. พัฒนาความประพฤติการกิน: IF ช่วยให้คนมีสติและควบคุมในการบริโภคอาหารมากขึ้น ส่งผลให้พัฒนาความประพฤติการกินที่ดีขึ้นและเรียนรู้ในการเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

แม้ว่า IF อาจมีประโยชน์มากสำหรับบางคน แต่ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหรือแพทย์ก่อนที่จะเริ่มการ IF เพื่อตรวจสุขภาพร่างกายและเรียนรู้วิธีการทำ IF ที่เหมาะสมสำหรับคุณเอง เพราะ IF ไม่เหมาะกับทุกคนและอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพได้ถ้าไม่ทำอย่างถูกวิธี.

5 เหตุผล ทำไม Siren S เหมาะกับคนทำ IF