5 MINSET ควรมีเพื่อลดน้ำหนัก

5 MINSET ควรมีเพื่อลดน้ำหนัก

การลดน้ำหนักมีความสำคัญที่ต้องมีสมาธิและจิตใจแข็งแรงเช่นกัน ดังนั้นนี่คือ 5 mindset ที่ควรมีเพื่อการลดน้ำหนักให้สำเร็จ

1.การสร้างเป้าหมาย (Goal Setting Mindset):

-กำหนดเป้าหมายการลดน้ำหนักที่เป็นระยะยาวและระยะสั้นที่มีขอบเขตและมาตรการให้เหมาะสม.
-กำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดได้เช่นการลดน้ำหนักจำนวนกิโลกรัมหรือการปรับขนาดเสื้อผ้า.

2.ความรับผิดชอบ (Responsibility Mindset):

-รับผิดชอบสุขภาพของคุณและการลดน้ำหนักของคุณเป็นเรื่องส่วนตัว.
-ไม่ยึดติดกับข้อกำหนดหรือข้อจำกัด เรียนรู้จากความสำเร็จและความล้มเหลว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป.

3.ความรับผิดชอบสุขภาพ (Health Responsibility Mindset):

-เชื่อในความสำคัญของสุขภาพและความเพื่อสุขภาพที่ดี.
-รับผิดชอบการดูแลสุขภาพของคุณโดยตลอดเวลาโดยไม่จำกัดเพราะคุณคือผู้ที่รู้ว่าสุขภาพเป็นทรัพย์มีค่าที่สุด.

4.การสร้างนิสัย (Habit-Building Mindset):

-รับรู้ว่าการเปลี่ยนนิสัยการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายจะเป็นกระบวนการระยะยาว.
-มุ่งหน้าสู่การสร้างนิสัยที่ดีที่เป็นประจำในการทานอาหารที่เหมาะสมและการออกกำลังกาย.

5.การใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับปัจจุบัน (Present Moment Mindset):

-ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตอยู่ให้สอดคล้องกับปัจจุบันและการรับมือกับความหิวหรือความอยากกินอาหารในระหว่างวัน
-การรับรู้อาหารที่คุณกินและประสบการณ์การออกกำลังกายที่คุณมีในทุก ๆ ขณะจะช่วยให้คุณเป็นผู้ควบคุมการลดน้ำหนักของคุณได้อย่างมีสุข.
-การเปลี่ยนแปลงนิสัยและความคิดเป็นสิ่งที่จำเป็นในการลดน้ำหนักอย่างยิ่ง ด้วยมินเซตที่เหมาะสมและการทำงานอย่างตั้งใจ
คุณสามารถบรรเทาความเครียดและประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ.